WELKOM BIJ DE RONDE TAFEL AALST 46 !Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.

Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.DOEL VAN DE TAFEL


De vriendschap onder de jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen.

Aktiviteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling de hoogste idealen

zowel op burgelijk als op beroepsgebied.

Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.

De uitstraling der Associatie doorheen de wereld begunstigen.


De Associatie verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke

aktiviteiten, waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselytisme verboden is.